Un vis pe care 
îl trăim 
alături de voi!

Aici e locul vostru: al celor care vreți să îmbrățișați aceste profesiuni, fie că sunteți absolvenți ai facultăților de profil, sportivi activi sau retrași din activitate dar pasionați de aceste activități captivante, spectaculoase și atât de necesare.

sportiv intro
Asociația de Formare și Perfecționare 
a Antrenorilor și a Preparatorilor Fizici

Judecătoria sectorului 4 București a decis, în data de 6 decembrie 2021, acordând personalitate juridică statut de Asociație acestei adevărate inițiative profesionale de vârf în domeniu, și anume Asociația de Formare și Perfecționare a Antrenorilor și a Preparatorilor Fizici.

Suntem încântați de această reușită și convinși că împreună cu voi, cei ce vă veți alătura acestei Asociații, vom reuși să dăm valoarea și importanța pe care le merită aceste profesiuni care e imperios necesar să fie exercitate cu responsabilitate. Nu de alta, dar de prea multe ori s-a întâmplat ca din cauza necunoașterii în profunzime a acestor domenii să aibă de suferit sportivii și implicit acest lucru să se repercuteze negativ asupra imaginii sportului, în general.

run intro ASPFAPF
run ASPFAPF

Avem linii directoare clare, bazate pe experiența noastră dar și pe date științifice, elaborate. Lucrăm metodic dar individualizat, ținem cont că fiecare persoană este unică, are propriile limite și trăiri, nu facem nimic mecanic ci totul cu empatie, cu înțelegere, cu emoție și cu trăire pentru fiecare secundă de antrenament.

Responsabilitatea este cuvântul de ordine al nostru, al membrilor asociației, și acest spirit vrem să îl inoculăm tuturor celor care ni se alătură. Doar împreună vom reuși să dăm strălucire domeniului și mai ales credibilitate. Credem în interdisciplinaritate, de aceea direcțiile noastre de abordare se bazează mult pe cunoștințele temeinice ale medicilor, biologilor, ale cercetătorilor științifici, ale nutriționiștilor, totul în beneficiul celor cu care lucrăm pentru îmbunătățirea condiției și parametrilor lor fizici.

Ceea ce am realizat noi prin constituirea acestei Asociații certifică și întărește eforturile unui colectiv de excepție care își dorește să statuteze aceste profesiuni drept unele care să reprezinte standarde dintre cele mai înalte, certificate de cursuri de perfecționare și de experiență în domeniu.

Prin această reușită se întâmplă un lucru firesc dar atât de necesar, și anume coagularea unor energii ale adevăraților specialiști în domeniu și evitarea confuziei și derutei celor care vor să aleagă să fie pregătiți sau să facă o adevărată carieră în antrenorat și în aria pregătirii fizice.

Vrem să impunem o linie metodologică și o linie metodică CLARE, fără echivoc, științifice, una care să constituie un ghid de la care să nu abdice niciunul dintre cei care practică realmente profesionist aceste domenii. Astfel, cuvântul lor se va auzi articulat, credibil și în slujba celor care beneficiază de aceste servicii.

Am luat în calcul la constituirea asociației și variantele în care foști sportivi vor să se aplece asupra meseriilor de antrenor sau preparator fizic și atunci ne axăm și pe acest segment, al formării continue al acestora, pentru a le înlesni realizarea acestor dorințe într-un cadru de mare profesionalism.

Nu vom abdica de la aceste principii, conștienți că doar astfel vom reuși să ne impunem ca un cadru de excelență dar și drept un etalon de bune practici care să fie multiplicat și de alții.

Asociația de Formare și Perfecționare a Antrenorilor și a Preparatorilor Fiziciare obiective clare, realizabile, aplicabile și care vor fi puse în operă și valoare în mod rapid, având în vedere experiența membrilor fondatori și în fapt a întregului colectiv care vibrează și crede cu tărie în menirea acestei forme de asociere profesională:

PROMOVARE

Asociația va promova campanii în mass-media, va susține și va realiza materiale de specialitate (publicații, broșuri, etc.) în vederea desfășurării acestor activități sportive;

ACTIVITĂȚI

Va iniția activități legate de dezvoltarea tenisului și a pregătirii fizice, precum și activități de formare și perfecționare a antrenorilor și a preparatorilor fizici;

SUSȚINERE

Va acorda ajutoare materiale în bani, hrană, echipament sportiv specific practicării tenisului, în realizarea scopului propus;

Membrii fondatori

Sunt nume proeminente precum Daniel Tudorache și Petru Mergheș, completați de membrii de onoare prof. Marius Marinău și cercetător științific Simona Bidiugan.

Daniel Tudorache - Preparator Fizic

Daniel Tudorache

profesor - antrenor

Fondator

Petru Merghes

Petru Mergheș

prof. conferențiar dr.

Fondator

Marius Marinau

Marius Marinău

lect. univ. dr.

Membru Onorific

SIMONA BIDIUGAN

Simona Bidiugan

cercetător științific

Membru Onorific

Asociația de Formare și Perfecționare a Antrenorilor și a Preparatorilor Fizici

Vrea să intre rapid în conștiința publică și în comunitate, membrii acesteia fiind conștienți și convinși că demersurile lor vor veni în întâmpinarea dorinței tuturor de a se raporta la excelență, la profesionalism și la oameni determinați pentru a da valoare acestor activități atât de necesare. În acest scop, Asociația își propune:

Să colaboreze cu organismele publice, precum și cu persoane fizice și juridice române sau străine care sunt interesate și pot oferi sprijin în vederea implementării scopului propus. Asociația poate promova și organiza schimburi de experiență cu alte asociații similare din țară sau din străinătate.

Formarea de personal de specialitate care să asigure punerea în practică a elementelor de mai sus;

Realizarea de documente audio-vizuale, tipărirea de buletine informative, publicarea de reviste precum și alte mijloace de informare, în vederea desfășurării activităților mai sus menționate.

Organizarea de activități legate de dezvoltarea tenisului și a pregătirii fizice, precum și activități de formare și perfecționare a antrenorilor și a preparatorilor fizici;

Suntem convinși că ne vom întâlni, aici, cu noi membri de valoare și că veți alege Asociația de Formare și Perfecționare a Antrenorilor și a Preparatorilor Fizici pentru că sunt mulți care gândesc ca noi dar care nu au avut un cadru de exprimare. Acum acest cadru există, e un loc în care puteți investi încredere pentru că și noi avem încredere că doar împreună cu voi vom reuși să facem din aceste profesiuni unele din ce în ce mai respectate, pe măsura valorii lor.
atlet AFPAPF